گروه آموزشی مشاوران
وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران

تغییر کوچکی در صفحه ورود به بخش مدیریت برای وبلاگهای گروهی ایجاد شده است. تا پیش از این نویسندگان وبلاگهای گروهی بر روی لینک ورود به بخش مدیریت وبلاگهای گروهی کلیک و آنجا نام کاربری خود، آدرس وبلاگ و کلمه عبور خود را تایپ می کردند البته این امکان نیز وجود داشت که با ترکیب نام کاربری و بخش اول آدرس وبلاگ به عنوان نام کاربری در به صفحه ورود به بخش مدیریت وارد شد. برای تسهیل و یکسان سازی شیوه دوم به عنوان شیوه نهایی انتخاب شده است.

نویسندگان وبلاگهای گروهی میتوانند به جای نام کاربری ، ترکیبی از نام کاربری سابق خود که توسط مدیر وبلاگ تعریف شده به همراه علامت @ و بخش اول آدرس وبلاگ را وارد کنند. بطور مثال اگر آدرس وبلاگ  gam.blogfa.com است و نام سابق کاربری نویسنده arash است کافیست در صفحه ورود به بخش مدیریت وبلاگ به جای نام کاربری عبارت arash@gam  را وارد کنند.

اخطار به  برخي از نويسندگان وبلاگ : از اين پس مطالب دوستاني كه بدون ملاحظه سلسله مراتب اداري اقدام به درج پست خود در بالاي پست هاي ستادي نمايند بدون اخطار قبلي حذف و در صورت تكرار نيز به كل از جمع نويسندگان اين وبلاگ كنار گذاشته خواهند شد.ارسال توسط عظیمی- مدیر وبلاگ
ارسال توسط عظیمی- مدیر وبلاگ
کمیته مشاغل

جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته معرفی مشاغل در هسته شهید رجایی منطقه افشار

وبلاگ هسته مشاوره منطقه افشار : www.gamafshar.blogfa.com


برچسب‌ها: خدابنده لو, منطقه افشار

ارسال توسط ناصر خدابنده لو-منطقه افشار
اطلس مشاغل

وبلاگ تخصصی دبیرستان امام خمینی (ره) : http://14moshaver.blogfa.com/


برچسب‌ها: بنر و اطلس مشاغل آزاد و دولتی منطقه افشار, منطقه افشار, مشاغل, اطلس مشاغل, امام خمینی

ارسال توسط ناصر خدابنده لو-منطقه افشار
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۳۰ارسال توسط خرم آباد - محمدرضا نادرپور
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۳۰

یکی ازانتخابهای مهم زندگی هر فرد انتخاب رشته

 

تحصیلی وشغل است

 

 

 

مدیریت زمان :

 

برنامه ریزی کردن وقرار دادن هر چیزی در

 

جای خود

 

درحوزه زمان وتلاش در جهت رسیدن به هدف

 

 

 

شغل هرشخص علاوه بر تامین معیشت او سازنده

 

شخصیت اجتماعی وصفات اخلاقی او نیز هست

 

 

داشتن شغل وقبول مسؤلیت نه تنها وسیله امرار

 

معاش وادامه زندگی است بلکه خود مایه عزت 

 

وشرف

 

اجتماعی وازعوامل مؤثر اعتماد به نفس واثبات

شخصیت استارسال توسط اقلید فارس - حمید کوثر
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۳۰

هفته مشاغل گرامی باد

 

انتخاب رشته تحصیلی

 

مقدمه انتخاب شغل است

 

دبیرستان شاهد امام خامنه  ایارسال توسط اقلید فارس - حمید کوثر
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۳۰

یکی هـم قـاضـی اسـت وبـاعــدالـت                                یــکی خوانده دگر درس وکـالت

خـلـبـان شغـل دیگـردرجـهـان اسـت                               که پروازش به سوی آسمان است

یکی هــم کـارگــردانـی  فـــداکـــــار                             یــــکی هم باطلا دارد ســروکـار

یکی بـازیـگــری مـحـبــوب بــاشـــد                              دگــر هم فوتبالیــستی خوب باشد

یکی نـقــاش دگــرعـکـــاس بــاشـــد                             به دریــا دیــگری غواص باشـــد

یکی   دارد  دگــــرمـلـــک فــراوان                                کشــــاورزی کـند با آب بـــــاران 

یکی هر شعرو متنی می کـنـد نــقــد                                یکــــــی عاقد بخواند خطبۀ عــقد

یکی بــاشـــد مــقــنـی مــیـکـنـد چـاه                            یکــی باشد مشــــــاور توی بنگـاه

یکی مـسـئـول اطـفــاء حـریـق اسـت                                که او در کارخود خیلی دقیق است

یکی کـارش بـود در ثـبـت احـــــوال                                 یــکی دیــــــگر بود فالگیرو رمال

یکی دارد بـــه خــانــــه دار قــــالــی                               ببـــــــافد فرش های خوب و عالی

یکی بـقــال , یکـی خــراز و بــــزاز                                    یکــی روحانی است و نکته پرداز 

یکی کــفــاش یـکــی  قــنـاد بــاشـــد                              یـــــکی شغــــــلش دگر آزاد باشد

یکی دیــگــرهـمـیـشـه دام داراســـت                                 یکــــی هم باغــبان بی قرار است

یکی آشـپـز یـکــی قـصـاب  بــاشـــد                                 یــکی ســـــــقا به فـــــکر آب باشد

یکی خـیـــاط و بــا الـگــو کـنـد کــار                                 یـــکی دیگر بود شـــــغلش پرستار

یکی خــوانــنــده و مــی خـوانـد آواز                                   یــــکی کارش بــود در شرکت گاز

یکی رنـگ زن یکی صیاد دام است                                        یکی نامه رسان خاص و عام است

یکی عــطــار دارد عـطـر بـسـیــــار                                     یکی نجــــــــار با تختـــــه کند کـار

یکی هــم درمـغـازه جـوشـکـاراسـت                                      یکــی راننده بر ماشین سوار اسـت 

یکی هــم مکـانـیـک بـا کــار سنگین                                   سرو کارش بود تعمـــــــــیر ماشین

یکی نــانــوا بـــود کــارش فـــراوان                                    که با آردو خمــــــــیرش میپزد نان

یکی هـــم رفــتـگر زحـمت کـشـیـده                                  که شــــغلش با دل و با جان خریده

یکی هم کار گرو خدمت گذار اسـت                                       همیشه کار هایش بی شــــمار است

که شـغـل دیـگــر آرایـشگـری اسـت                                    منــــــظم کردن موی فــــری است

یکی فــرمـانــده و هـم پـاسـداراسـت                                    بن هر رشـــــته ای آموزگار اسـت

چـراچـون او الـف,بـا را که آموخت                                       چو شـمعی پای هر پروانـه ای سوخت

تــمـام شـغـل هـا شـایـان ذکـر اسـت                                   همه با دانش و با علم و فکر اسـت  

هـزاران شغـل دیگـرهـسـت موجود                                       کنون این شــمه ای از شغل ها بود 

چــرا بـا ایــن هــمـه کـــار فــراوان                                     که باشــد توی شــــهرو توی استان

گـــروهــی در پــی کــار خــلا فــند                                    ز هر کـــــار گهر بـــاری مـــعافند

چــنـیـن افــــراد فــرجـامــی نـدارنـد                                   به زنـــــدان تا ابـــد پا می گــذارند

خـدای مـا رئـوف و مـهربان  اسـت                                        همیــــشه او به فــکر بندگان است

بـنـابـرایـــن تـــوکـــل بـــرخـدا کـن                                   به راه دیــن و حق جان را فـدا کن 

هـمه شغـلـی بجای خویش زیباسـت                                       که ایزد بر تمــامش حکم فرماست

خـــداونـدی کـه مــا را داده نـعـمت                                       ازاول شغـل ها  راکــــرده قسمت

بـنـا بــر ایـن هـمـه از یـک خـداییم                                      به آن حرفــــــه که داده آشـــــناییم

خـلاصـه مــا هـمـه تــامـی تـــوانیم                                      خدا و خلــــق را راضـــی نـمـاییـم 

ســزاوار اسـت تــــا خـدمــت نماییم                                      چـــرا که جمله در یک اجتمـاعیم

خدا وندی کـه نعـمـت هاعـطا کــرد                                        نبـــاید بنـد ه اش هرگز خطــا کرد

چــــرا کــــه  اجـــر بـا دادار بـاشـد                                        که هر جا نــــاظر هر کــار باشــد

 

(سایت هفته مشاغل.نویسنده:امیرحسین خدایاری)

 ارسال توسط مليحه صنيع -جهرم
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان خبر داد:

((رونمایی از کتاب دنیایی به رنگ آرامش در هفته اول اردیبهشت ماه 94 مصادف با هفته معرفی مشاغل))
سعیده سرگلزایی مقدم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل از رونمایی کتاب دنیایی به رنگ آرامش در هفته اول اردیبهشت ماه 94 در زاهدان خبر داد و گفت این کتاب به همت همکاران اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان تدوین و تالیف شده است که به عنوان راهنمای عملی مشاوران مدارس می تواند در به ثمر رسیدن نظام جامع ، راهنمایی و مشاوره و خدمات روانشناختی در آموزش و پرورش استان مفید و موثر باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل افزود مسئولیت فنی و تخصصی اجرای برنامه های راهنمایی و مشاوره مدرسه بر عهده مشاور است چرا که او در زمینه اجرای صحیح برنامه آموزش دیده و تخصص دارد.ادامه مطلب...
ارسال توسط ايرانشهر-حميد برهانزهيارسال توسط کرمانشاه - جهانگیر مرادی
جلسه مشاورین در فروردین ماه94ارسال توسط کرمانشاه - جهانگیر مرادی

جهت اجرای برنامه های هفته معرفی مشاغل وسایربرنامه های اجرایی ، گروه مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 خرم آباد تشکیل جلسه داد.
ارسال توسط خرم آباد - محمدرضا نادرپور

به منظوراجرای مطلوب برنامه های هفته معرفی مشاغل کارگروه برگزاری این هفته درناحیه 2 خرم آباد با حضور اعضا برگزارگردید.ارسال توسط خرم آباد - محمدرضا نادرپور
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۴ارسال توسط جهرم-صديقه كرامت
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۴ارسال توسط جهرم-صديقه كرامت
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۴ارسال توسط جهرم-صديقه كرامت
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۴

 

دانلود psd براي ويرايش و چاپ

 دانلودارسال توسط عظیمی- مدیر وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۴ارسال توسط مليحه صنيع -جهرم

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۹۴ از ثبت نام ۸۸۰ هزار و ۷۵۶ نفر در این دوره از آزمون خبر داد و گفت: بیشترین متقاضی در گروه علوم تجربی ثبت نام کرده اند. 
دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴ از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز شد و با توجه به مهلت تمدید شده در روز یکشنبه سوم اسفندماه پایان پذیرفت . در این مهلت تعداد ۸۴۹ هزار و ۳۵۷ داوطلب ثبت نام کرده اند.

 

وی افزود: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که به دلایل مختلف برای ثبت نام اقدام نکرده بودند، برای آنان مجددا مهلت ثبت نام در نظر گرفته شد که بر این اساس این مهلت از ساعت ۱۰ صبح ۱۷ اسفند ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز و در پایان روز چهاشنبه ۲۰ اسفندماه پایان پذیرفت . در این مرحله ۳۱ هزار و ۳۹۹ نفر ثبت نام کردند.

58.83 درصد از داوطلبان زن هستند

توکلی خاطرنشان کرد: در مجموع در آزمون سراسری سال ۹۴ تعداد ۸۸۰ هزار و ۷۵۶ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۱۸ هزار و ۱۵۷ نفر زن و ۳۶۲ هزار و ۵۹۹ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۸.۸۳ داوطلبان زن و ۴۱.۱۷ داوطلبان مرد هستند.

وی یادآور شد: از تعداد مجموع کل داوطلبان ثبت نام کننده تعداد ۱۸۱ هزار و ۸۴۶ نفر در علوم ریاضی، ۴۹۸ هزار و ۸۲۲ نفر در علوم تحربی، ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر در علوم انسانی، ۱۰ هزار و ۸۶۸ نفر در هنر و ۶ هزار و ۹۸۱ نفر در زبان های خارجی ثبت نام کرده اند.

مجموع شرکت کنندگان در 4 گروه ازمایشی دیگر 115 هزار نفر از شرکت کنندگان گروه تجربی کمتر هستند!

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه در آزمون سراسری سال ۹۳ تعداد یک میلیون و ۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر ثبت نام کرده بودند لذا آمار ثبت نام کنندگان آزمون سال ۹۳ نسبت به سال گذشته تعداد ۱۵۰ هزار و ۶۲۵ نفر معادل ۱۴.۶۰ درصد کمتر است.

وی اضافه کرد: بر اساس ضوابط تعداد ۴۵ هزار و ۳۹۷ داوطلب (۳۰ هزار و ۶۳۲ نفر زن و ۱۴ هزار و ۷۶۵ نفر مرد) از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی و زبان های حارجی علاقمندی حود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر و تعداد ۱۰۵ هزار و ۲۴۳ داوطلب (۶۸ هزار و ۸۱۴ نفر زن و ۳۶ هزار و ۴۲۹ نفر مرد) نیز از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی و هنر علاقمندی حود را به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی اعلام کرده اند.

تعداد ثبت نام کنندگان

علوم ریاضی ۱۸۱ هزار و ۸۴۶ نفر
علوم تجربی ۴۹۸ هزار و ۸۲۲ نفر
علوم انسانی ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر
هنر ۱۰ هزار و ۸۶۸ نفر/صدور 56265 کارت
زبان های خارجی ۶ هزار و ۹۸۱ نفر/صدور 112224 کارت
توکلی خاطرنشان کرد: نظر به اینکه هر داوطلب برای شرکت در آزمون هر گروه آزمایشی ضرورت دارد کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط را داشته باشند لذا داوطلبانی که برحسب مورد متقاضی شرکت در دو گروه آزمایشی و یا سه گروه آزمایشی شده اند به ترتیب دو یا سه کارت را باید دریافت کنند.

وی گفت: آزمون سراسری سال ۹۴ برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه در یک جلسه برگزار می شود و داوطلبان باید به سئولات عمومی و اختصاصی که به صورت چهار گزینه ای است پاسخ دهند.

تاریخ انتشار کارت ورود به جلسه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۴ کلیه گروه های آزمایشی از روز یکشنبه ۱۷ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش sanjesh.org قرار خواهد گرفت. افرادی که متقاضی دو یا سه گروه آزمایشی هستند باید برحسب مورد نسبت به دریافت دو یا سه کارت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به تعداد علاقمندی به گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی برای ۸۸۰ هزار و ۷۵۶ نفر داوطلب واقعی تعداد یک میلیون ۳۱ هزار و ۳۹۶ کارت شرکت در آزمون صادر می شود.

تعداد کارت صادر شده

توکلی با اشاره تعداد آمار صدور کارت کنکور سراسری سال ۹۴ گفت: برای گروه علوم ریاضی تعداد ۱۸۱ هزار و ۸۴۶ کارت، برای گروه علوم تجربی تعداد ۴۹۸ هزار و ۸۲۲ کارت، برای گروه علوم انسانی تعداد ۱۸۲ هزار و ۲۳۹ کارت، برای گروه هنر تعداد ۵۶ هزار و ۲۶۵ کارت و برای گروه زبان های خارجی تعداد ۱۱۲ هزار و ۲۲۴ کارت صادر می شود.

وی یادآور شد: همانطور که پیش از این اعلام شده است ماه مبارک رمضان در سال ۹۴ از اواخر خردادماه آغاز می شود به همین منظور آزمون سراسری سال ۹۴ در صبح و بعد از ظهر روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه برگزار می شود. به این ترتیب آزمون داوطلبان در گروه های علوم ریاضی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد، آزمون گروه هنر در بعد از ظهر پنجشنبه ۲۱ خرداد، آزمون گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۲۲ خرداد و آزمون گروه زبان های خارجی در بعد از ظهر جمعه ۲۲ خرداد برگزار می شود.

زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 94

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم می شود و در هفنه اول مردادماه ۹۴ منتشر می شود.

مقایسه شرکت کنندگان در کنکور 93 و 94 به تفکیک رشته

کاهش تعداد کنکوری ها:

تعداد شرکت کنندگان امسال:880756

تعداد شرکت کنندگان سال گذشته:1034753

کاهش 15 درصدی نسبت به سال قبل

تعداد شرکت کنندگان در گروه علوم تجربی امسال:498822

در سال گذشته:524006

کاهش 5 درصدی نسبت به سال قبل

تعداد شرکت کنندگان در گروه علوم ریاضی امسال:181846

در سال گذشته:223401

کاهش 18 درصدی نسبت به سال قبل

تعداد شرکت کنندگان در گروه علوم انسانی امسال:182239

سال گذشته:263319

کاهش 31 درصدی نسبت به سال قبل

 ارسال توسط مليحه صنيع -جهرم

 

برای دانلود مجموعه تراکت و پیام هفته معرفی مشاغل بر روی تصویر بالا کلیک نمایید . 


برچسب‌ها: علي مرادي

ارسال توسط دماوند - علي مراديارسال توسط بروجرد- مهرداد گودرزيارسال توسط ايرانشهر-حميد برهانزهيارسال توسط بروجرد- مهرداد گودرزي
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۲ارسال توسط بروجرد- مهرداد گودرزي
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۲۱

۱-با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.

۲-با وقیح جدل نکنیم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روح ما را تباه می‌کند.

۳-از حسود دوری کنیم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنیم باز از زندان تنگ حسادت بیرون نمی آید.

۴- تنهایی را به بودن در جمعی که ما را از خودمان جدا می کند، ترجیح دهیم.

۵-از «از دست دادن» نهراسیم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن است.

۶- بیشتر را بر کمتر ترجیح ندهیم که قدرت ما در نخواستن و منفعت ما در سبکباری است.

۷-کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نگفتن داریم، نه برای گفتن.

۸-از سرعت خود بکاهیم، که آنان که سریع تر می دوند، فرصت اندیشیدن به خود نمی دهند.

۹-دیگران را ببینیم، تا در دام خویشتن محوری، اسیر نشویم.

۱۰-از کودکان بیاموزیم، پیش از آن که بزرگ شوند و دیگر نتوان از آنان آموخت.

وبدونیم که چیزهای زیادی در دنیابرای یادگرفتن وجود داره پس از یادگرفتن خسته نشیم

 

 ارسال توسط اقلید فارس - حمید کوثر

 

خیلی ها هراسانند که چرا گل خار دارد و خیلی ها خوشحالند که خارها گل دارند، بنگر که تا چه حد می تواند نگرش ها متفاوت باشد، حافظ امنیت گل خار است، اگر خار نبود، امنیت نبود.
بُوَد خار و گل با هم ای هوشمند
چه در بند خاری، تو گل دسته بند
گَرَت عیب جوئی بُوَد در سرشــت
نبینی ز طاووس، جز پای زشــت
همان گونه که متوجه شدید عامل نباید تغییر کند، بلکه احساس و نگرش است که باید عوض شود. مثلاً یک شخصی که منفی نگر است هنگامی که پشت پنجره می ایستد فقط کثیفی های روی شیشه را می بیند و اعصاب خود و بقیه را با اعمال و رفتارش خُرد می کند ولی یک شخصی که مثبت نگر است هنگامی که پشت پنجره می ایستد از منظره بسیار زیبای پشت پنجره لذت می برد و بقیه را نیز در این لذت بی نصیب نمی گذارد.
جکسون براون می گوید: آدم خوش بین هر روز که از خواب بیدار می شود به جلوی پنجره رفته و می گوید: صبح به خیر خدا. و آدم بدبین به جلوی پنجره رفته و می گوید: خدایا دوباره صبح!
از درون سینه توست جهان، چون دوزخ
دل اگر تیره نباشد جهانت زیباست
خداوند بنده ای را لب پرتگاه نمی برد، اگر بُرد یا می خواهد پرواز یادش بدهد یا می خواهد از پشت بگیردش.
آدم به زمین آمد این حادثه رؤیا نیســت
این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست
انسان ها هر آن گونه که فکر می کنند زندگی می کنند.
ذهن ما باغچه است، گُل در آن باید کاشت
ور نکاری گُل من، علف هرز در آن می روید
ژوزف مورفی در این مورد می فرماید: سخنان و گفته ها و رفتار و کردار مردم نیستند که بر شما تأثیر ناخوش آیندی می گذارند، بلکه واکنش های شماست که باعث بوجود آمدن اتفاقات و وقایع زندگیتان می شوند. با نظاره بر حضور آفریدگار در خود، مصونیت خویش را تضمین و تأمین کنید، این امر را به صورت عادتی در خویش در آورید و این پادتن های روحی را رشد و پرورش دهید تا افکار منفی و مخرب را از سراچه روح و ذهن خود پراکنده سازید و سپری در مقابل حرف و سخن مردم و رفتار و گفتارشان ایجاد کنید.
عده ای آن چنان منفی نگرند که تمامی کار هستی را فقط به خدا نسبت می دهند و در مقابلش خودشان را هیچ کاره می دانند و در این باره به اشعاری استدلال می کنند از این قبیل:
خدا، کشتی آنجا که خواهد برد
و گر ناخـدا، جامـه برتـــن درد
یا اینکه:
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه
به آب زمزم و کوثر، سفید نتوان کرد
روان شناسان درباره ی اینان می گویند:
تفکر منفی منجر به خُلق منفی و خلق منفی منجر به فعالیت منفی می شود و فعالیت های منفی و ضعیف، انسان را از همت باز می دارد و باز منجر به خلق و خوی منفی می شود و سپس به تفکرات منفی بعدی می انجامد و این چرخه به همین صورت ادامه می یابد تا شخص را رو به نابودی می کشد.
ژوزف مورفی می گوید: هر کس جواب دعای خود را می گیرد خواه از آن آگاه باشید یا نباشید، دلیلش آن است که هر چه را انسان در ضمیر باطنش درست ترسیم کند، همان می شود فرقی ندارد باورش درست بوده یا غلط ، به عنوان مثال: اگر کسی کاملاً معتقد بوده که در امتحان مردود خواهد شد، حتماً همین اتفاق روی می دهد هر چند که او بعداً تلاش و جد و جهد بسیار نماید تا قبول شود.
ما باید مثل بچه ها باشیم، یک بچه که به دنیا می آید، همه چیز را مثبت می بیند، حتی شعله آتش را.
گر، دو روزی چرخ گردون بر مراد ما نرفت
عاقبت یکسان نماند حال دوران، غم مخور
قطعه مطالبی پیرامون مثبت اندیشی
برای اطلاع بیشتر، در این قسمت به بیان مطالبی پیرامون مثبت اندیشی از زبان معصوم علیهم السلام اندیشمندان، مثبت اندیشان و محققین این فن، می پردازیم.
امام علی علیه السلام : «العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلاً الا یعرف قدره».(97)
دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان، این بس که ارزش خویش نداند.
جکسون براون: زندگی درس های دردناکی به شما می آموزد، اما این قدرت است که از مصیبت زاده می شود.
جکسون براون: ثروت حقیقی یعنی آنچه که هستی نه آنچه که داری.
جکسون براون: ناکامی ها را در زندگی، سرعت گیر بدان، باید از روی آنها رد شوی تا از بقیه راه زندگی لذت ببری.
جکسون براون: هر روز تعدادی سنگ به ما داده می شود ولی مهم این است که با آن چه بسازیم، یک دیوار یا یک پُل!
جکسون براون: برای هیچ کس خوشبختی تضمین شده نیست، زندگی به همه ما فرصت و زمان می دهد، این به ما بستگی دارد که آن را با خوشی ها پر کنیم یا ...!
جکسون براون: زمانی که کار یا پُست جدیدی را آغاز می کنی بدان که در درجه اول اخلاق تو، موفقیتت را تضمین می کند.
جکسون براون: با شروع امروز، با هر کس که ملاقات می کنی چنان رفتار کن که گوئی تا نیمه شب بیشتر زنده نیست، به آنها محبت، توجه و مهربانی را نثار کن و این کار را بدون
هیچ چشم داشت انجام بده، زندگی تو به بهترین نحو تغییر می یابد.
ژوزف مورفی: این ما هستیم که برای نیروهای طبیعت قصد و هدف تعیین می کنیم، خیر و شر، در فکر و روح آدمی است، جای دیگر نمی توان آن را سراغ گرفت، اگر خیر و خوبی را به سر، راه دهید، نیکی به همراه می آورد و فکر شریرانه شر به دنبال خواهد داشت.
ژوزف مورفی: مثبت اندیش باشید، وقتی که دچار ترس و اضطراب می شوید با یاد خدا آن را از سر دور کنید.
ژوزف مورفی: پاها را از روی شلنگی که گل ها را با آن آب می دهید بردارید، تا آب زلال و حیات بخش زندگیتان را شاداب و پر بار و با طراوت سازد.
آلبرت هوبارد: کسی موفق است که خوب کار می کند، غالباً لبخند می زند و بسیار عشق می ورزد.
مارک فیشر: همیشه طرز فکر یک فرد موفق را داشته باش.
مارک فیشر: مشکل فقط وقتی مشکل است که تو آن را مشکل در نظر بگیری، پس آن را تبدیل به مسأله کن تا حل شود؛ چون مشکل هیچ گاه حل نخواهد شد.
مارک فیشر: کلام، ناخواسته روی زندگی ما اثر می گذارد، پس سعی کنیم تکرار کلام مثبت داشته باشم.
مارک فیشر: جهان چیزی جز بازتاب درونت نیست، زندگی بیرونی تو بازتابی از تصویر زندگی درونی ات است.
شکسپیر: ای فتنه و فساد تو چه زود در اندیشه مردان نا امید رخنه می کنی!
شکسپیر: سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند زند.
سوفوکل: چون حق با من است از تحقیرها نمی ترسم.
ویلیام جیمز: انسان ها با تغییر رفتار و اندیشه خود می توانند دگرگونی هائی در زندگی خود ایجاد نمایند.
تکرار این کلام: پیشرفت، حق من است و من شایستگی رفاه و آسایش را دارم.
سه چیز را برای رشد از یاد مَبَر: ذهنیت مثبت، فکر آزاد، دل صاف.
بسیاری از ملت ها زمانی به پیروزی رسیدند که نه منابع، نه جمعیت و نه نیروی کافی داشتند، بلکه فقط بینش مثبت داشتند.
برای یک انسان عاقل شکست سقوط نیست بلکه محکم کردن جای پاست.
خدا با من است و همین کافی است تا این فکر منفی را در نطفه خفه سازم و جای آن را با عشق خدا پرکنم.
از مخالفت مهراس، چرا که بال ها در خلاف باد و نه موافق آن به پرواز در می آیند.
زندگی را ساده بگیر، ساده پیش می رود.
به خدا نگو مشکل بزرگی دارم به مشکل بگو خدای بزرگی دارم.
انسان هائی بزرگ می شوند که مسائل را کوچک می شمارند.

 

 

 ارسال توسط اقلید فارس - حمید کوثر
ما مشاوران سنگ صبور همه هستیم و ای کاش گوش شنوایی باشد که به درد دل های ما نیز گوش دهد.

این روزها اکثر همکاران حکم جدید را دریافت کرده اند و هریک اظهار نظری می کند.

ظاهرا دوباره گروهی از مشاوران نادیده گرفته شدند.مشاوران دوره اول؟

قبلا که از بعضی دوره های ضمن خدمت بدلیل مشاور دوره اول بودن محروم شدیم،هم اکنون نیز حکم جدید برای ما صادر نگردیده است و می گویند اگر هم صادر شود کمتر از بقیه خواهد بود بدلیل اینکه مشاوره در ابتدایی و راهنمایی تعریف نشده است.

مسئولین گرامی ،اگر به فکر ما مشاوران نیستید لااقل به فکر دانش آموزان باشید .ریشه بیشتر مشکلات دانش آموزان به دوره راهنمایی برمیگردد که هم زمان است با دوره بلوغ دانش آموزان.

از طرفی سمینارها و برنامه های مختلف در سطح جامعه برگزار می گردد جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نوجوانان و جوانان و از طرفی نقش مشاوران در متوسطه اول بی اهمیت نشان داده می شود.

طبق گفته وزیر محترم مگر قرار نیست هدایت تحصیلی از سال آینده در پایان کلاس نهم یعنی متوسطه اول صورت گیرد.پس این بام و دو هوا چه معنی دارد؟ارسال توسط جهرم-صديقه كرامت

دانش‌آموزان اول دبيرستان

آيا انتخاب رشته‌تان را به‌طور قطعي انجام داده‌ايد و يا منتظر پيام‌هاي مشاوره‌اي ما هستيد؟

در اين‌جا قصد داريم در چند نکته‌ي کليدي، تا حد توان و امکان، روشنگر مسيرتان باشيم.

1- اولين و مهم‌ترين قدم، اولويت‌بندي در علاقه‌تان است.

تکليف‌تان را با خودتان مشخص کنيد ببينيد در آينده مي‌خواهيد چه کاره شويد؟ ببينيد از خواندن چه درس‌هايي لذت مي‌بريد؟

ببينيد در کدام رشته مي‌توانيد بهترين باشيد؟ (اولين بودن در هر رشته‌اي، بهتر از متوسط بودن در رشته‌هاي ديگر است.)

2- دومين قدم، وضعيت‌تان در درس‌هاي مربوط به رشته‌ي مورد علاقه‌تان است. اگر به رشته‌ي پيشنهادي ما (معارف اسلامی) علاقه داريد، وضعيت‌تان در دروس‌هاي حفظي چگونه است؟

3- با پدر و مادرتان مشورت کنيد.

4- با مشاور مدرسه‌تان صحبت کنيد که او چه رشته‌اي را مناسب‌تر براي شما مي‌بيند؟

5- در قدم آخر، با توجه به تمام اين مراحل، رشته‌ي خود را انتخاب کنيد.

*** اگر به رشته‌هاي حقوق، حسابداري، روان‌شناسي، ادبيات، مديريت، فلسفه، جامعه‌شناسي، علوم سياسي و کليه‌ي رشته‌هاي مربوط به علوم انساني علاقه‌منديد و آينده‌ي شغلي‌تان را در اين رشته‌ها مي‌بينيد و در درس‌هاي حفظي قوي هستيد به رشته‌ي علوم و معارف اسلامی خوش آمديد.

 رشته‌اي فوق‌العاده جذاب که از همه‌ي درس‌ها شمّه‌اي داشته و ترکيب بسيار زيبايي ايجاد کرده است.

دروسي از قبيل (فلسفه ـ منطق ـ رياضي ـ ادبيات ـ تاريخ ـ جغرافيا ـ روان‌شناسي) دروس اين رشته هستند که جامع همه‌ي علومي هستند که از آن‌ها نهايت لذت را خواهيد برد.

دروس فلسفه و منطق و رياضي، دروسي تفهمي هستند که ذهن‌تان را به شکلي جذاب درگير مي‌کند و نرمش مناسب ذهني براي خواندن دروس تاريخ، جغرافيا، روان‌شناسي و … هستند.

درس زيباي ادبيات (عروض، اوزان شعر فارسي)، جذاب‌ترين درس اين رشته است که لذت دوچندان بردن از اشعار فارسي، نتيجه‌ي خواندن اين درس است.

اگر علاقه‌مند به حقوق‌دان شدن و حرفه‌ي وکالت هستيد، رشته‌ي حقوق مناسب شماست.

اگر شمّ مديريتي قوي‌اي داريد و تمايل به مديريت کردن داريد، تمامي گرايش‌هاي مديريت (صنعتي، بيمه، مالي، دولتي و …) پيش‌روي شماست.

اگر علاقه به ادبيات و شعر داريد، رشته‌ي ادبيات فارسي، منتظر شماست.

رشته‌هاي فلسفه، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، رشته‌هاي زيبا و فوق‌العاده‌ جذاب و عميقي هستند که افراد فهيم و باتعمّق را مي‌طلبد.

رشته‌ي روان‌شناسي، براي افرادي که علاقه‌مند به تفکر و تأمّل در روحيات و افکار و روان انسان هستند، با ورود به رشته‌ي علوم‌او معارف اسلامی، پيش‌روي شماهاست.

با اميد آن روز که حقوق‌دانان، مديران، فيلسوفان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و … برجسته‌ي اين مرز و بوم، شما عزيزان باشيد. 

 واحد راهنمایی و مشاوره دبیرستان معارف پسران فسا94 فیروزی

 ارسال توسط فسا - عیدالرحمان فیروزیارسال توسط جهرم-صديقه كرامت
 
تاريخ : ۹۴/۰۱/۱۵ارسال توسط جهرم-صديقه كرامت