گروه آموزشی مشاوران

وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران

آزمون هاي نوين مشاوره اي بهمن ماه امسال در مدارس متوسطه استان سيستان وبلوچستان برگزار ميگردد.

فنودي معاون پرورشي وفرهنگي اداره كل در كارگاه آموزشي تصحيح وتجزيه وتحليل آزمون هاي نوين مشاوره اي كه در محل مركز مشاوره وخدمات روان شناختي استان تشكيل شد از اجراي سه آزمون مشاوره اي ويژه دانش آموزان سال اول متوسطه در بهمن ماه امسال خبر دادند.

معاون پرورشي وفرهنگي استان گفت :امسال در كليه مدارس متوسطه استان وهنرستان هايي كه دانش آموز پايه اول دارند اعم از دولتي وغير دولتي اين آزمون ها برگزار ميگردد وي هدف از برگزاري اين آزمونها را تسهيل رشد حرفه اي وهدايت تحصيلي وشغلي دانش آموزان وهمچنين تقويت سيستم ارجاع به هسته ها ومراكز مشاوره دانستند واظهار اميدواري كردند كه مديران وروساي محترم ادارات با برنامه ريزي وهماهنگي مناطق قطب نسبت به اجراي اين آزمونها اقدام نمايند

در ادامه شيرازي رئيس اداره مشاوره تربيتي اعلام كردند با توجه به آماده شدن پاسخنامه هاي آزمون تشخيص استعداد واسترانگ شغلي ابتداء اين دو آزمون وسپس آزمون سلامت رواني –رفتاري برگزار خواهد شد. وي اظهار اميدواري كردند كه پس از برگزاري آزمون ها ادارات زير مجموعه شهرستانهاي قطب نسبت به تهيه امكانات وملزومات تصحيح وتجزيه وتحليل اين آزمون ها با مناطق ششگانه قطب (هيرمند –ايرانشهر-ناحيه يك زاهدان-دشتياري-سراوان وخاش ) همكاري لازم را داشته باشند تا خللي در فرايند هدايت تحصيلي دانش آموزان پيش نيايد.

 

+ نوشته شده در  ۹۱/۱۰/۱۹ساعت 11:51  توسط عظیمی- مدیر وبلاگ  |