گروه آموزشی مشاوران

وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران

روزشمار هفته بهداشت روان در آموزش و پرورش سال ۱۳۸۹

پیرو بخشنامه شماره ۴۱۲/۲۴۰۵/۵۴۰ مورخ ۳/۷/۸۹ در خصوص برگذاری هفته بهداشت روان (۳۰-۲۴ مهر) و به استناد نامه ۱۰۹۶۵۵/ب مورخ ۱۳/۶/۸۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص شعار سال هفته مذکوربا عنوان " سلامت روان و بیماری های مزمن : نیاز به مراقبت های ادغام یافته و مستمر دارند" طبق تصمیمات متخذه کارگروه بهداشت روان معاونت پرورشی و تربیت بدنی (دفتر مشاوره تربیتی و دفتر سلامت) بدینوسیله شعار امسال هفته بهداشت روان در آموزش و پرورش با عنوان " ارتقای سلامت روان در مدرسه ای که من دوست دارم : مدرسه ای با نشاط - یادگیری بهتر و دانش آموزانی توانمند " و روزشمار این هفته به شرح ذیل اعلام می گردد.

شایسته است به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی کلیه اقدامات صورت گرفته در حوزه مشاوره تربیتی و سلامت آن استان در این هفته طبق شیوه نامه مذکور شعار و روزشمار اعلام شده صورت پذیرد .

روزشمار هفته بهداشت روان در آموزش و پرورش سال ۱۳۸۹

شنبه

24/7/89

سلامت روان دانش آموز و تغذيه سالم

يكشنبه

25/7/89

سلامت روان و مدرسه با نشاط

دوشنبه

26/7/89

سلامت روان و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر

سه شنبه

27/7/89

سلامت روان و خانواده

چهارشنبه

28/7/89

سلامت روان و مشاوره

پنج شنبه

29/8/89

سلامت روان و معلم و كاركنان مدرسه

جمعه

30/7/89

سلامت روان و ارتقاي ارزش ها و باورهاي ديني

پوستر هفته بهداشت روان
 
+ نوشته شده در  ۸۹/۰۷/۱۸ساعت 15:15  توسط عظیمی- مدیر وبلاگ  |